ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבלים מפצלים VGA, DVI, HDMI