ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבלים סריאליים ופרלליים (RS232, LPT)