ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבלים ומתאמים PL, RCA שונים