ספק מורשה משהב"ט 11011444

QSFP+ 40G / QSFP28 100G