ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבלים PL 6.35 שונים ו-XLR

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 2 מטר TopX

מק"ט: CABLE-459T-2

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 3 מטר TopX

מק"ט: CABLE-459T-3

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 5 מטר TopX

מק"ט: CABLE-459T-5

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 10 מטר TopX

מק"ט: CABLE-459T-10

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו 2x RCA זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 2 מטר TopX

מק"ט: CABLE-463T-2

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו 2x RCA זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 3 מטר TopX

מק"ט: CABLE-463T-3

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו 2x RCA זכר - 2x PL 6.35 מונו זכר אורך 5 מטר TopX

מק"ט: CABLE-463T-5

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - PL 6.35 מונו זכר אורך 1 מטר TopX

מק"ט: CABLE-465T-1

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - PL 6.35 מונו זכר אורך 2 מטר TopX

מק"ט: CABLE-465T-2

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - PL 6.35 מונו זכר אורך 3 מטר TopX

מק"ט: CABLE-465T-3

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 3.5 סטריאו זכר - PL 6.35 מונו זכר אורך 5 מטר TopX

מק"ט: CABLE-465T-5

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 6.35 מונו זכר - זכר באורך 1 מטר TopX

מק"ט: CABLE-453T-1

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 6.35 מונו זכר - זכר באורך 2 מטר TopX

מק"ט: CABLE-453T-2

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...

כבל אודיו PL 6.35 מונו זכר - זכר באורך 3 מטר TopX

מק"ט: CABLE-453T-3

כבל מסוכך, למניעת עיוות האות ע"י הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. מוליך עבה ואיכותי להתנגדות מינימלית וביצועים ברמה...