ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבלי רמקול וממתגי רמקולים