ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבלי רמקול CCA שני גידים צמודים