ספק מורשה משהב"ט 11011444

כבל מאריך PL 3.5 סטריאו זכר-נקבה