ספק מורשה משהב"ט 11011444

מגשרים אופטיים משוריינים FTTH