ספק מורשה משהב"ט 11011444

מגשרי תקשורת אופטיים ומתאמים