ספק מורשה משהב"ט 11011444

מגשרי MM OM1 62.5/125

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס LC-LC באורך 0.5 מטר

מק"ט: OPT011-0.5

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס LC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT011-1

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס LC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT011-2

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס LC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT011-3

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס LC-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT011-5

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס LC-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT011-10

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס SC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT021-1

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס SC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT021-2

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס SC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT021-3

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס SC-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT021-5

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס SC-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT021-10

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT041-1

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT041-2

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT041-3

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-SC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT041-5

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT051-1

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT051-2

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT051-3

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT051-5

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...

מגשר אופטי מולטימוד OM1 דופלקס ST-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT051-10

כבל אופטי MULTIMODE OM1 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 62.5/125µm. עובי...