ספק מורשה משהב"ט 11011444

מגשרי MM OM3 50/125

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 0.25 מטר

מק"ט: OPT010-0.25

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 0.5 מטר

מק"ט: OPT010-0.5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT010-1

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 1.5 מטר

מק"ט: OPT010-1.5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT010-2

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT010-3

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT010-5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 7 מטר

מק"ט: OPT010-7

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT010-10

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT010-15

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT010-20

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 25 מטר

מק"ט: OPT010-25

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 30 מטר

מק"ט: OPT010-30

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 40 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-40

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 50 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-50

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 75 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-75

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 100 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-100

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 150 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-150

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 200 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-200

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 280 מטר (עובי 3 מ"מ)

מק"ט: OPT010-280

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 3x6 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 0.5 מטר

מק"ט: OPT020-0.5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT020-1

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 1.5 מטר

מק"ט: OPT020-1.5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT020-2

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT020-3

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT020-5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT020-10

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT020-15

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT020-20

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-LC באורך 30 מטר

מק"ט: OPT020-30

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT030-1

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT030-2

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT030-3

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT030-5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT030-10

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT030-15

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס SC-SC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT030-20

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4 מ"מ. מעטפת PVC בצבע...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-SC באורך 0.5 מטר

מק"ט: OPT040-0.5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT040-1

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT040-2

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT040-3

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-SC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT040-5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-SC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT040-10

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל 2x4...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT050-1

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 1.5 מטר

מק"ט: OPT050-1.5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT050-2

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT050-3

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT050-5

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT050-10

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT050-15

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס ST-LC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT050-20

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...

מגשר אופטי מולטימוד OM3 דופלקס FC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT070-1

כבל אופטי MULTIMODE OM3 DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג FC בקצה אחד ו-LC בקצה השני. סיב אופטי 50/125µm. עובי הכבל...