ספק מורשה משהב"ט 11011444

מגשרי SM 9/125 UPC

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 0.25 מטר

מק"ט: OPT014-0.25

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 0.5 מטר

מק"ט: OPT014-0.5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT014-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 1.5 מטר

מק"ט: OPT014-1.5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT014-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT014-3

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT014-5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 7 מטר

מק"ט: OPT014-7

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT014-10

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT014-15

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT014-20

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 25 מטר

מק"ט: OPT014-25

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 30 מטר

מק"ט: OPT014-30

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 40 מטר

מק"ט: OPT014-40

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 50 מטר

מק"ט: OPT014-50

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 75 מטר

מק"ט: OPT014-75

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC-LC באורך 100 מטר

מק"ט: OPT014-100

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT013-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT013-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT013-3

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 0.5 מטר

מק"ט: OPT024-0.5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT024-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 1.5 מטר

מק"ט: OPT024-1.5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT024-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT024-3

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT024-5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT024-10

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT024-15

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT024-20

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-LC באורך 30 מטר

מק"ט: OPT024-30

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC-LC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT023-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC-LC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT023-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC-LC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT023-3

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג LC בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT034-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 1.5 מטר

מק"ט: OPT034-1.5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT034-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT034-3

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT034-5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT034-10

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT034-15

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC-SC באורך 20 מטר

מק"ט: OPT034-20

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT033-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT033-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT033-3

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2 מ"מ. מעטפת...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס ST-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT044-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס ST-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT044-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס ST-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT044-3

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס ST-SC באורך 5 מטר

מק"ט: OPT044-5

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס ST-SC באורך 10 מטר

מק"ט: OPT044-10

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס ST-SC באורך 15 מטר

מק"ט: OPT044-15

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס ST-SC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT043-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס ST-SC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT043-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס ST-SC באורך 3 מטר

מק"ט: OPT043-3

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי UPC קרמיים מסוג ST בקצה אחד ו-SC בקצה השני. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי...