ספק מורשה משהב"ט 11011444

מגשרי SM 9/125 APC+UPC

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - LC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT014AA-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - LC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT014AA-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - LC/UPC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT014AU-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי LC בקצוות, צד אחד בליטוש APC וצד שני בליטוש UPC. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - LC/UPC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT014AU-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי LC בקצוות, צד אחד בליטוש APC וצד שני בליטוש UPC. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - LC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT013AA-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - LC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT013AA-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג LC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - LC/UPC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT013AU-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי LC בקצוות, צד אחד בליטוש APC וצד שני בליטוש UPC. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - LC/UPC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT013AU-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי LC בקצוות, צד אחד בליטוש APC וצד שני בליטוש UPC. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC/APC - SC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT034AA-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC/APC - SC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT034AA-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC/APC - SC/UPC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT034AU-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס SC/APC - SC/UPC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT034AU-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2*4...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC/APC - SC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT033AA-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC/APC - SC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT033AA-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי APC קרמיים מסוג SC בקצוות. סיב אופטי 9/125µm מסוג G652D. עובי הכבל 2...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC/APC - SC/UPC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT033AU-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי SC בקצוות, צד אחד בליטוש APC וצד שני בליטוש UPC. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס SC/APC - SC/UPC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT033AU-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחברי SC בקצוות, צד אחד בליטוש APC וצד שני בליטוש UPC. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - SC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT024AA-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - SC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT024AA-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - SC/UPC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT024AU-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש UPC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/APC - SC/UPC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT024AU-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש UPC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/UPC - SC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT024UA-1

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחבר LC בליטוש UPC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס LC/UPC - SC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT024UA-2

כבל אופטי SINGLE MODE DUPLEX עם מחבר LC בליטוש UPC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - SC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT023AA-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - SC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT023AA-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/UPC - SC/APC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT023UA-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחבר LC בליטוש UPC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/UPC - SC/APC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT023UA-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחבר LC בליטוש UPC בצד אחד ומחבר SC בליטוש APC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - SC/UPC באורך 1 מטר

מק"ט: OPT023AU-1

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש UPC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...

מגשר אופטי סינגל מוד סימפלקס LC/APC - SC/UPC באורך 2 מטר

מק"ט: OPT023AU-2

כבל אופטי SINGLE MODE SIMPLEX עם מחבר LC בליטוש APC בצד אחד ומחבר SC בליטוש UPC בצד שני. סיב אופטי 9/125µm מסוג...