ספק מורשה משהב"ט 11011444

ספקי כוח 5/9/12/220V ומטעני USB