ספק מורשה משהב"ט 11011444

פיצול, מיתוג, הרחקה והמרה HDMI, DVI, VGA, RCA